Phạm Minh Chính » Chính trị » Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

(Chính trị) - Chiều nay, 08/06, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

100% đại biểu Quốc hội có mặt đã bấm nút tán thành Nghị quyết, chiếm tỷ lệ 87,47% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 như sau:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 34/2017/QH14 các dự án sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo quy trình tại một kỳ họp);

b) Luật Công an nhân dân (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6);

c) Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo quy trình tại một kỳ họp);

d) Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6);

đ) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6);

e) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

2. Điều chỉnh thời gian trình các dự án sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự (lùi từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6);

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (lùi từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8).

3. Đưa ra khỏi Chương trình năm 2018 các dự án sau đây:

a) Luật Dân số;

b) Luật Quản lý phát triển đô thị;

c) Luật Công an xã.

Điều 2. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

1.    Tại kỳ họp thứ 7

a) Trình Quốc hội thông qua:

1.       Luật Hành chính công;

2.       Luật Kiến trúc;

3.       Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

4.       Luật Quản lý thuế (sửa đổi);

5.       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự;

6.       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công;

7.       Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1.       Bộ luật Lao động (sửa đổi);

2.       Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

3.       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;

4.       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

5.       Luật Chứng khoán (sửa đổi);

6.       Luật Thư viện;

7.       Luật Lực lượng dự bị động viên;

8.       Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);

9.       Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Tại kỳ họp thứ 8

a) Trình Quốc hội thông qua:

1.       Bộ luật Lao động (sửa đổi);

2.       Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

3.       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;

4.       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

5.       Luật Chứng khoán (sửa đổi);

6.       Luật Lực lượng dự bị động viên;

7.       Luật Thư viện;

8.       Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);

9.       Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1.    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

2.    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

3.    Luật Thanh niên (sửa đổi).

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: