Phạm Minh Chính » Thời sự » Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại tỉnh Hải Dương

(Thời sự) - Ngày 14-6-2010, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2010 và việc thực hiện Chỉ thị 03 /CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới tại tỉnh Hải Dương.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại tỉnh Hải Dương

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm và việc thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý của lực lượng công an tỉnh. Sau một năm thực hiện Chỉ thị 03-BCA, các đơn vị công an cấp huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt, mô hình tổ chức được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với quy định của Bộ Công an và thực tiễn tại địa phương; Công an tỉnh đã tổ chức luân chuyển 9 trong tổng số 12 vị trí cấp trưởng công an các huyện, thành phố, thị xã; biên chế công an cấp huyện được bổ sung tăng cường, trình độ cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ được trang cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng biểu dương kết quả các mặt công tác Công an tỉnh đã đạt được trong 6 tháng qua, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh cần đẩy mạnh việc nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vụ việc ngay tại cơ sở, bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; sớm kiện toàn mô hình tổ chức công an các huyện cho phù hợp, tăng cường biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ và cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, đủ điều kiện bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương

(Báo Hải Dương)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@phamminhchinh.org
Thích và chia sẻ bài này trên: