Phạm Minh Chính » "cuộc chiến tranh thương mại"

cuộc chiến tranh thương mại

Bãi Tư Chính, Hong Kong và âm mưu bá chủ thế giới của Trung Quốc!

Bãi Tư Chính, Hong Kong và âm mưu bá chủ thế giới của Trung Quốc!

14/08/2019Theo dữ liệu mới nhất từ Marine Traffic (một trang web chuyên theo dõi di chuyển của các tàu thuyền) thì tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 của Trung Quốc đã trở lại khu vực gần Bãi Tư Chính dưới sự bảo vệ của ít nhất 1 tàu kéo và 2 tàu hải cảnh. Đây là điều mà Lữ Khách đã tiên đoán từ trước. Bởi...