Phạm Minh Chính » "Hồ Thị Lệ Hà"

Hồ Thị Lệ Hà

Bí thư “chỉ đạo Công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra trung ương” qua làm mặt trận

Bí thư “chỉ đạo Công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra trung ương” qua làm mặt trận

22/12/2018 Sau án kỷ luật cảnh cáo từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Hồ Thị Lệ Hà – Bí thư huyện ủy Hướng Hóa vừa được chuyển qua làm phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Bà Hồ Thị Lệ Hà – Ảnh: P.L.P. Chiều 22-12, thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng...

Chỉ đạo công an theo dõi đoàn Uỷ ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá

Chỉ đạo công an theo dõi đoàn Uỷ ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá

09/11/2018 | Ban thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá (Quảng Trị) nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa bị kỷ luật với nhiều sai phạm, trong đó có việc chỉ đạo công an theo dõi đoàn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Trụ sở...