Phạm Minh Chính » "Huyện uỷ Hướng Hoá"

Huyện uỷ Hướng Hoá

Chỉ đạo công an theo dõi đoàn Uỷ ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá

Chỉ đạo công an theo dõi đoàn Uỷ ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá

09/11/2018Ban thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá (Quảng Trị) nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa bị kỷ luật với nhiều sai phạm, trong đó có việc chỉ đạo công an theo dõi đoàn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Trụ sở Huyện uỷ Hướng Hoá. (Ảnh: Nguyễn Vương) Liên quan đến hàng loạt sai phạm của Ban thường vụ Huyện uỷ Hướng...